Výrobno-skladová hala Krušovce

Stavebný a technický dozor.