Firemná identita a kultúra

Vážený partner,
dovoľte, aby sme Vás oslovili s ponukou našej firmy v oblasti firemného poradenstva. Pomôžeme Vám pri budovaní firemnej identity a firemnej kultúry. Skúsenosti ukazujú, že aj úspešná firma potrebuje definovať svoj štýl na to, aby dokázala upevniť svoje miesto na trhu. Potreba jednoznačne sa identifikovať v očiach zákazníkov, ale aj vlastných zamestnancov je základom udržateľného firemného rozvoja.

Preto pre Vás, v prípade Vášho záujmu, navrhneme logo a vypracujeme grafický manuál, v ktorom okrem iného zadefinujeme logo, jeho varianty, farby, spôsoby použitia, slogan a pod. Prílohou grafického manuálu bude aj logo v elektronickej podobe vo formátoch potrebných pre grafické štúdia. Grafický manuál presne určí spôsob použitia loga na firemných autách, informačných tabuliach, listoch, obálkach, vizitkách, reklamných predmetoch, pracovnom oblečení a na firemnej stránke. Všetko v rozsahu Vašich požiadaviek. Samozrejmosťou je súčinnosť pri zápise ochrannej známky na Úrade priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky.

Dizajn manuál je základom pre budovanie firemnej identity, ktorá prezentuje firmu navonok. Naším cieľom je komplexné poradenstvo v oblasti firemných vzťahov a preto poukazujeme aj na potrebu budovania firemnej kultúry, ktorá je zacielená smerom do vnútra firmy. Preto nám dovoľte, aby sme Vám ponúkli aj vypracovanie etického programu, ktorý určuje základné pravidlá pre správanie sa každého zamestnanca. Okrem etického kódexu obsahuje aj návrh spôsobov aplikácie etiky vo Vašej firme tak, aby si tieto pravidlá zamestnanci ľahšie osvojili. Etický program okrem iného pomáha firme zvládať krízové situácie, pretože jasne definuje reakcie na konkrétne udalosti akými môže byť napríklad smrteľný úraz, ekologická havária, úplatkárstvo alebo diskriminácia na pracovisku.

Uvedomujeme si, že aby materiály, ktoré Vám ponúkame, neboli len ďalším dokumentom vo firemnom archíve, musí sa s ním firma a jej zamestnanci stotožniť. Preto naše návrhy vychádzajú z poznatkov, ktoré o Vašej firme, na základe Vami poskytnutých podkladov získame. Snažíme sa, aby naše návrhy vychádzali zo strategických cieľov firmy a korešpondoval z doposiaľ zaužívanými hodnotami firmy.

Na ďalšiu spoluprácu sa teší

Ing. Matúš Hornok
konateľ