Modernizácia Teplárne Radvaň - plynové motory, inštalácia mimo objektu teplárne

Stavebný a technický dozor.