Bytový dom Turiec

Komplexné riadenie výstavby vrátane analýzy projektovej dokumentácie, výberu dodávateľov, kontroly BOZP, kontroly kvality, technického poradenstva a riadenia nákladov.