Spoločnosť HICO s.r.o.,

so sídlom v Banskej Bystrici, poskytuje od roku 2010, komplexné poradenské služby v stavebníctve. Profesionálny prístup, odborné skúsenosti, flexibilita a vysoká kvalita poskytovaných služieb v oblasti projektového manažmentu a riadenia nákladov, sú hlavné dôvody prečo nás vyhľadávajú zástupcovia všetkých sektorov stavebníctva. Od stavebných spoločnosti a individuálnych stavebníkov, cez architektov a projektantov až po investorov a developerov. Špecifickou činnosťou našej spoločnosti je kompletné riadenie projektov z fondov Európskej únie vrátane zabezpečenia verejného obstarávania a poradenstvo pri projektoch so zmluvnými podmienkami FIDIC. Spoločnosť HICO s.r.o., je zárukou úspechu aj tých najnáročnejších projektov pozemného staviteľstva a poskytuje riešenia pre sofistikované problémy v stavebníctve.

Tešíme sa na spoluprácu s Vami.

Ing. Matúš Hornok
riaditeľ spoločnosti