Prístavba administratívnej budovy - STEFE - Banská Bystrica

Stavebný a technický dozor.