Polyfunkčný súbor Popradská – 1. ETAPA“ v Košiciach

Stavebný a technický dozor.