Administratívna budova SHMÚ Gánovce“ – zníženie energetickej náročnosti objektu

Stavebný a technický dozor.