Prestavba časti priestorov na centrálny príjem, prestavba vstupu pre RZP a výťahovej šachty, polikliniky-širšie komplementy, zateplenie pavilónu Nemocnica Levice

Stavebný a technický dozor.