Pracovisko Centrálneho príjmu Levoča

Stavebný a technický dozor.