Pamiatkova obnova meštianskeho Baumgartnerovho domu v Banskej Štiavnici

Stavebný a technický dozor.