Búranie objektov - Bučina DDD, spol. s r.o., Zvolen

Stavebný a technický dozor.