Administratívna budova, ul. Lucenkova, Dolný Kubín

Stavebný a technický dozor.