Administratívna budova Bratislavskej teplárenskej spoločnosti, ul. Turbínova, Bratislava – rekonštrukcia

Stavebný a technický dozor.