Daňový úrad, ul. Vodná, Nitra – rekonštrukcia

Stavebný a technický dozor.