Rekonštrukcia administratívnej budovy – Zelená hôrka

Technický dozor investora