Rodinný dom Hrabovka II - novostavba

Výkon činnosti stavebného dozoru v súlade s ustanovením § 46 b stavebného zákona a technické poradenstvo.