Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici

Spracovanie projektovej dokumentácie, komplexný stavebný dozor, autorský dozor a technické poradenstvo na stavbe: "Výmena okien, dverí a zasklených stien vrátane všetkých súvisiacich stavených prác v objektoch Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici."