Rodinný dom - novostavba v obci Hrabovka

Výkon činnosti stavebného dozoru v súlade s ustanovením § 46 b stavebného zákona a technické poradenstvo.